Slaget ved Køge

Slaget ved Køge
Slaget ved Køge den 29. august 1807 stod mellem engelske landtropper, der belejrede København, og det danske landeværn.
Da den engelske regering frygtede at den stærke danske flåde skulle falde i Frankrigs hænder, fremsattes et ultimatum til den danske regering om udlevering af den danske orlogsflåde, eller krig med England. Da kravet blev afvist, gik engelske tropper i land ved Vedbæk den 16. august og indledte belejringen af København.
Generalløjtnant Castenschiold beordredes til at oprette et "frikorps" og undsætte hovedstaden. Castenschiolds styrker koncentreredes omkring Roskilde og Lejre, medens general Oxholm blev sendt sydpå for at aktivere det Søndre Sjællandske Landeværnsregiment. Castenschiold omrokerede til Køge den 26. august og den 28. august ankom Oxholm med sine styrker. I alt rådede Castenschiold over cirka 7.000 militssoldater, 600 ryttere og 13 kanoner.
Det engelske hovedkvarter ved København kendte til landeværnets mobilisering og beordrede den 27. august general Arthur Wellesley (senere 1. hertug af Wellington) til at finde og nedkæmpe det danske landeværn.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Seeschlacht in der Køgebucht — Teil von: Nordischer Krieg …   Deutsch Wikipedia

  • Сражение у бухты Кёге — У этого термина существуют и другие значения, см. Сражение у бухты Кёге (1710). Сражение у бухты Кёге Датско шведская война 1675 1679 …   Википедия

  • Christian Mølsted — Christian Mølsted:Ombord på frigatten Niels Juel Christian Ferdinand Andreas Mølsted (1862 1930) was a Danish artist who specialized in marine painting. He is best known for his painting of the frigate Niels Juel during the Battle of Helgoland on …   Wikipedia

  • Dano-Swedish War of 1808-1809 — The Dano Swedish War of 1808 1809 Part of the Napoleonic Wars and the English Wars Norwegian soldiers on the march towards the S …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”